Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ( ZVPot-1) in s priporočili GZS. Spletna trgovina s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p. je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo Trgovina s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p. v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini. Ob registraciji v spletno trgovino obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ki ga sam določi v svojem profilu ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki. Po registraciji obiskovalec postane uporabnik. Pravico do nakupa imajo registrirani in tudi neregistrirani uporabniki. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p., pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

Podatki o podjetju:

Dolgi naziv: TRGOVINA S TEHNIČNIM BLAGOM MIRA BEZELJAK S.P.
Kratek naziv: Mira Bezeljak s.p.
Naslov: Tržaška cesta 39 6230 Postojna
Davčna št.: 91540968
Matična št.: 3206491000
Davčni zavezanec: DA
Število zaposlenih: 2
Glavna dejavnost: G47.520 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
Vpisan pri registrskemu organu AJPES, izpostava Postojna, zaporedna številka vpisa: 316-11-V01-040371, datum vpisa: 11.7.2007
TRR: IBAN SI56 1010 0004 3596 257 BANKA KOPER d.d.

 

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

 

Načini plačila
V spletni trgovini s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p. ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

- po predračunu
- po povzetju

 

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in artikle vrniti, če je to potrebno in mogoče.
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika, ob naročilu registriranim in neregistriranim uporabnikom poslana na e-naslov in registriranemu kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil). 

 

Naročilo

Naročilo lahko opravi vsak z dostavo na naslov, enak kontaktnemu podatku ali na drug naslov, ki mora biti v eni izmed držav članic EU.

 

Veljavnost ponudbe
Navedene cene v spletni trgovini so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in ostalih trgovinah po Sloveniji. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Vse cene vključujejo DDV. 

 

Veljavnost akcijske ponudbe
Roki veljavnosti akcije so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

 

Postopek nakupa
1. Naročilo sprejeto Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.
2. Naročilo potrjeno Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. 
3. Blago odpremljeno Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

 

OPIS TEHNIČNIH POSTOPKOV ZA SKLENITEV POGODBE

 

Pravica do odstopa od pogodbe, vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v (14) štirinajstih dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik blago vrne oz. izroči podjetju, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe s tem, da sam krije neposredne stroške vračila. Priložena mora biti kopija računa. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Potrošnik, ki uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe, lahko uporabi odstopni obrazec, poslan na e-poštni nslov ali na https://www.trgovinamira.si/default.asp?mid=sl&pid=prodajnipogoji.

Vračilo kupnine skladno z določili  143. člena ZVPot-1 podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

 

 

OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

 

 

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

 

 

Garancija
Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

Neskladnost blaga
V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.
Kupec mora o neskladnosti blaga pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati neskladnost in navesti zahtevek. Blago mora dostaviti z vso priloženo dodatno opremo, kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

 

Potrošnik, ki o neskladnosti blaga obvesti prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odstavka, upravičen da:

1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.


Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.


Ponudnik mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in nosi odgovornost za neskladnost blaga po ZVPot-1, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga (1. in 2. odst. 78. čl.ZVPo-1), in pravne napake svoje izpolnitve. Neskladnost blaga je, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti z natančnim opisom obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena (1. in 2. odst. 84. čl.ZVPo-1).


Zavrnitev reklamacije
Spletna trgovina s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p. si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:
Če je blago poškodovano, kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če so poškodbe posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga;
Če kupec ne predloži kopijo računa;
Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino;
Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare;
Če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list;

Škoda
Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:
Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč.

 

Dobavni rok
Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni in sicer za blago iz zaloge 1 do 3 dni, za blago, ki ni na zalogi, pa 5 do 8 dni.

 

Dostava
Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo za spletno trgovino s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p. opravlja Pošta Slovenije.

 

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

 

Pravica do zasebnosti
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št.  163/2022) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani trgovinamira.si so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo in bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Imate pravico do ne plačljivih informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: trgovina.mira@siol.net ali nam pošljite zahtevek po pošti.

Upravljalec osebnih podatkov je Trgovina s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p., Tržaška cesta 39, 6230 Postojna.

 

Politiko varstva osebnih podatkov  lahko najdete tukaj: https://www.trgovinamira.si/osebni-podatki

 

Komunikacija
Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

 

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti na trgovina.mira@siol.net ali po klasični pošti na naslov:
Trgovina s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p., Tržaška cesta 39, 6230 Postojna.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Trgovina s tehničnim blagom Mira Bezeljak s.p. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov - IRPS.

Spletno reševanje potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=SL 

 

Splošni pogoji PDF oblika.

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih